FOURSQUARE LABS, INC. TELİF HAKKI POLİTİKASI

Foursquare Labs, Inc. ("Foursquare") Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası'na uygun olarak telif hakkı ihlalleri için aşağıdaki genel politikayı benimsemiştir. TFoursquare'in İddia Edilen İhlal Bildirimini Almak için Atanmış Aracısının ("Atanmış Aracı") adresi bu politikanın sonunda belirtilmiştir.

Foursquare'in politikası (1) Reklam verenlerimiz, iştiraklerimiz, içerik sağlayıcılarımız, üyelerimiz veya kullanıcılarımız tarafından yasa dışı olarak kopyalanmış ve dağıtılmış telifli malzeme olduğuna iyi niyetle inandığı malzemeleri erişime kapamak veya kaldırmak ve (2) tekrar suç işleyenleri kaldırmak ve onlara hizmeti kesmektir.

A. Telif Hakkı İhlallerini Bildirmek için Prosedür:

Foursquare internet sitesinde veya hizmetinde bulunan veya onun üzerinden erişilebilen malzemenin veya içeriğin bir telif hakkını ihlal ettiğine inanıyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri içeren bir telif hakkı ihlal bildirimini aşağıda belirtilmiş Atanmış Aracıya gönderin veya bu çevrimiçi formu kullanın:

 1. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik bir imzası;
 2. İhlal edilen eserlerin veya malzemelerin tanımı;
 3. Telif hakkı sahibinin kaldırılmasını amaçladığı ihlal eden malzemelerin konumuyla ilgili bilgiler de dâhil olmak üzere Foursquare tarafından bulunabilmesi ve doğrulanabilmesi için yeterli detayla tanımlanması;
 4. Adres, telefon numarası ve varsa e-posta adresi dâhil olmak üzere bildirenin irtibat bilgileri. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi değilseniz, lütfen ticari markanın sahibiyle ilişkinizi açıklayın;
 5. Bildirenin malzemenin telif hakkı sahibi, aracısı veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığına dair bir beyan; ve
 6. Bir yalan yere tanıklık cezası altında verilmiş, sağlanan bilgilerin doğru olduğuna ve bildiren tarafın telif hakkı sahibi adına şikayette bulunmaya yetkili olduğuna dair bir beyan.

B. Uygun İyi Niyetli İhlal Bildirimi Atanmış Aracı tarafından Alındıktan Sonra:

Foursquare'in politikası şudur:

 1. ihlal eden malzemeyi kaldırmak veya erişime kapamak;
 2. içerik sağlayıcıya, üyeye veya kullanıcıya malzemeyi kaldırdığınızı veya erişime kapadığınızı; ve
 3. tekrar suç işleyenlerin ihlal eden malzemelerinin sistemden kaldırılacağını ve Foursquare'in bu içerik sağlayıcının, üyenin veya kullanıcının hizmete erişimini keseceğini bildirmek.

C. Belirlenmiş Temsilciye bir Karşı-Uyarı Gönderme Prosedürü:

Içerik sağlayıcı, üye veya kullanıcı kaldırılan veya hangi erişimi devre dışı bırakılan malzemenin ihlal halinde olmadığına inanıyorsa veya içerik sağlayıcı, üye veya kullanıcı da telif hakkı sahibinin bu tür malzeme göndermek ve kullanma hakkına sahip olduğuna inanıyorsa, , telif hakkı sahibinin danışmanı, ya da kanun uyarınca, içerik sağlayıcı, üye veya kullanıcı aşağıda belirtilen Belirlenmiş Temsilcisine aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı-uyarı göndermelidir:

 1. Içerik sağlayıcı, üye veya kullanıcının fiziksel veya elektronik imzası;
 2. Kaldırılan veya devre dışı bırakılan malzemenin tanımı ve kaldırılmadan veya devre dışı bırakılmadan önce bulunduğu yer;
 3. İçerik sağlayıcı, üye veya kullanıcının malzemenin bir hata sonucunda kaldırıldığı ya da devre dışı bırakıldığına konusunda iyi niyetli inanca sahip olduğuna dair beyanı; ve
 4. Içerik sağlayıcının, üyenin veya kullanıcının adı, adresi, telefon numarası, ve, varsa, e-posta adresi ve söz konusu kişi veya kimliğin içerik sağlayıcının, üye ya da kullanıcının adresinin bulunduğu yerdeki yetki çevresi için Federal Mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiğini belirten beyanı, veya söz konusu kullanıcının, içerik sağlayıcının, üyenin adresi Amerika Birleşik Devletleri dışında ise, Foursquare'in bulunduğu herhangi bir yetki çevresinde, bulunan ve ve söz konusu kişi ya da kimliğin iddia edilen ihlal bildirimini sağlayan kişiden hizmet işlemini kabul edeğini belirten beyan.

Eğer Atanmış Aracı bir karşı bildirim alırsa, Foursquare bu karşı bildirimin bir nüshasını ilk şikayette bulunan tarafa gönderebilir ve o kişiye 10 iş günü içinde kaldırılmış malzemeyi yerine koyabileceğini veya erişime yeniden açabileceğini bildirir. Telif hakkı sahibi içerik sağlayıcıya, üyeye veya kullanıcıya karşı bir mahkeme kararı almak amacıyla bir dava açmadığı takdirde, Foursquare'in takdiriyle kaldırılmış malzeme karşı bildirimin alınmasından sonra 10 ila 14 gün içinde veya daha sonra yerine koyulabilir veya yeniden erişime açılabilir.

Lütfen İddia Edilen İhlale İlişkin Foursquare'ın Atanmış Aracısı ile şu adresten temasa geç: Foursquare Labs, Inc., 50 W 23rd St, 8th Floor, New York, NY 10010.