Kişisel bilgilerin satışını/paylaşılmasını devre dışı bırakma veya kullanımını sınırlama

Lütfen aşağıda yer alan haklardan herhangi birini kullanmak için şu bilgileri ver:

  • Kişisel Bilgilerin Satışını Devre Dışı Bırakma
  • Kişisel Bilgilerin Paylaşımını Devre Dışı Bırakma
  • Hassas olan Kişisel Bilgilerin Kullanımını Sınırlandır (örn. konum verileri)

İsteğinizin işlenmesi için Mobil Reklam Tanımlayıcına ihtiyaç duyacağız. Bu gerekli bilgileri sağlamazsan, isteğinizi işleyemeyiz. Mobil Reklam Tanımlayıcını nasıl bulacağına dair talimatlar aşağıda özetlenmiştir.

  • iOS Reklam Tanımlayıcısı (“IDFA”).Bir iOS işletim sistemi kullanıyorsan, Apple IDFA'ini bulmak için üçüncü taraf bir uygulama gereklidir. Bu tür üçüncü taraf araçlarını kontrol etmiyoruz ve içeriklerinden, gizlilik politikalarından veya kişisel bilgilerinin kullanımından sorumlu değiliz.
  • Android Reklam Tanımlayıcısı.If you use an Android operating system, open the Google Settings app on your Android device and select “Ads.” Your Advertising Identifier should be listed at the bottom of the screen.


Apple IDFA veya Android ID Lütfen geçerli bir Apple IDFA veya Android ID girin.

Please select at least one from the following choices: