PxPixel
UPDATE July 15, 2020: We have updated our Privacy Policy. Our Consumer Services Privacy Policy and Enterprise Services Privacy Policy will become effective on August 20, 2020. If you use our services on or after August 20, 2020, you will have accepted our new policies.
X

Son güncelleme: 06/06/17

FOURSQUARE LABS, INC. API VE VERİ LİSANS ANLAŞMASI

Bu API ve Veri Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme”) Foursquare Labs, Inc. (“Foursquare”) tarafından sana sağlanan senin içeriğe, belgelere, koda, verilere ve ilgili malzemeye (toplu olarak “İçerik”) erişimine, kullanımına, Foursquare uygulama programlama arayüzü de dahil olmak üzere (“API”, İçerikle birlikte, “Foursquare Malzemeleri”) için geçerlidir. Herhangi bir Foursquare Malzemesi kullanarak bu Anlaşmayı kabul etmiş sayılırsın.

1. FOURSQUARE MATERYALLERİNİ KİMLER KULLANABİLİR - Foursquare Materyallerini kullandığın zaman, Foursquare ile bağlayıcı bir, kontrat yapmaya ve bu Sözleşmeye, Foursquare Platform Politikasına ve bütün ilgili kanunlara uymayı kabul etmektesin. Eğer bir şirket, kuruluş veya diğer tüzel kişi adına Foursquare Malzemelerini kullanıyorsan, o zaman sen ve bu tüzel kişi (topluca “Lisans Sahibi”), bu koşullarla sağlanan bütün izinleri ve lisansları vermeye ve tüzel kişiyi bu koşullarla bağlayarak onun adına bu koşulları kabul etmeyi beyan ve taahhüt edersin. Foursquare Malzemelerinden bazıları Lisans Sahibinin uygulamalarıyla, ürünleri ve hizmetleriyle (“Lisans Sahibinin Hizmeti”) birleştirdiğin kod olabilir. Foursquare Malzemelerini kendiliğinden güncelleyebileceğimizi ve bu Sözleşmenin söz konusu güncellemeler için de geçerli olacağını kabul etmektesin.

2. LİSANS GEREKSİNİMLERİ (KURUMSAL OLMAYAN LİSANS) - Foursquare, uygulamanın şu özelliklere sahip olması durumunda tarafına ücretsiz olarak Foursquare Materyalleri sunar: (a) münhasır olmayan, (b) herkese açık olan, (c) bir ücret veya üyelik gerektirmeyen, (d) günlük çağrı sınırlarını aşmayan ve (e) başka türlü ticari nitelikte olmayan. Uygulamanız tüm bu gereksinimleri karşılamıyorsa kurumsal bir lisansı edinmeniz gerekmektedir.

3. LİSANSIN VERİLMESİ - Lisans sahibinin bu Sözleşmenin ve Platform Politikası'nın bütün şart ve koşullarına tamamen uymasına tabi olarak; Foursquare, Lisans Sahibine, Foursquare Materyallerini indirmek ve kullanmak için (i) Lisans Sahibi Hizmeti ile geliştirmek, uygulamak ve bütünleştirmek ve (ii) Foursquare Materyallerini Lisans Sahibi hizmetinin bir bölümü olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, iletmek ve yerine getirmek için münhasır olmayan, iptal edilebilir, devredilemez, alt lisans verilemez bir lisans vermektedir. Lisans sahibi, Foursquare’in daha önceden yazılı izni olmaksızın, Foursquare Materyallerini başka bir amaçla kurmayacaktır veya kullanmayacaktır. Lisans sahibi, Foursquare Materyallerini casus yazılım, reklam destekli bilgisayar yazılımı veya diğer zararlı kod veya program, taklit ürünler, ABD’nin ambargosuna tabi olan nesneler, e-postaların istemeyen bir şekilde toplu olarak dağıtılması ("istenmeyen posta"), çok katmanlı pazarlama teklifleri, nefret içeren malzeme, bilgisayar korsanlığı/sürveyans/engelleme/çırpma-çözücü cihazlar, iftira, onur kırıcı, açık saçık, pornografik, küfürlü veya başka şekillerde hakaret, fahişelik, vücut organları veya vücut sıvıları, çalınmış ürünler ve hırsızlık için kullanılan nesneler, fişekler, patlayıcılar ve tehlikeli maddeler, devlet kimlikleri, polise ait nesneler, kumar, devlet lisans rejimleri, devlet lisans rejimleri tarafından düzenlenen profesyonel hizmetler, uçak biletleri veya etkinlik biletleri gibi devredilemez nesneler, silahlar ve aksesuarlar, araçların otomatik veya otonom kontrolleri, hava taşıtı veya diğer mekanik cihazlar, sevk veya filo yönetimi, acil durum veya hayat kurtarma amaçları oluşturan, destekleyen veya temel olarak bunların ticaretini yapan herhangi bir ürün, hizmet veya malzemeyle bağlantılı olarak veya bunları tanıtmak için kullanmayacaktır. Gerçek zamanlı yol tarifi sağlayan Lisans Sahibi Hizmetleri için Lisans Sahibinin şu bildirimi de içeren bir nihai kullanıcı sözleşmesi bulunmalıdır: BU UYGULAMAYI, RİSKİ TAMAMEN TARAFINA AİT OLMAK ÜZERE KULLANMAKTASIN. KONUM VERİLERİ DOĞRU OLMAYABİLİR.

4. MÜLKİYET HAKLARI - Foursquare ve Lisans Sahibi arasında herhangi bir ve mevcut tüm İçerikler dahil olmak üzere, API'den toplanan ve/veya türetilen herhangi bir veya bütün veri ve bilgiler, Foursquare Materyalleri (API'den alınan veya API'ye ibraz edilen kullanıcı verileri de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak şartıyla), ve yukarıdakiler ve onlarla ilgili bütün fikri mülkiyet hakları, Foursquare'in tek ve münhasır mülkiyetidir ve her zaman öyle kalacaktır ve ilgili fikri mülkiye hakları kanunları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır.

5. DİĞER SINIRLAMALAR - Bu Sözleşmede doğrudan ve açık bir biçimde yetki verilen durumlar hariç, Lisans sahibi Foursquare Materyallerini (i) kopyalayamaz, kiralayamaz, leasing yoluyla kiralayamaz, satamaz, devredemez, temlik edemez, alt lisans veremez, kodlarına ayıramaz, ters mühendislik veya yeniden derleme işlemi yapamaz, Foursquare Materyallerinin herhangi bir parçası üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz; (ii) herhangi bir üçüncü taraf adına Foursquare Materyallerini farklı yollarla kullanamaz veya (iii) Lisans Sahibinin Hizmetinin devre dışı kalmasına, herhangi bir veriyi geçersiz kılmasına imkan veremez veya son kullanıcılar, izin panelleri, kullanıcı ayarları, ikazlar, uyarılar ve benzerleriyle, son kullanıcıyı, kullanıcı verilerinin veya konum verilerinin toplandığı veya kullanıldığına dair uyarmak veya bu amaçlarla toplamak adına izin talebinde bulunmak maksadıyla kurulan iletişimler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Foursquare tarafından kurulan iletişimlere engel olamaz. Foursquare açıkça, API talebi sıklığı ve/veya sayısını sınırlama hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

6. BU SÖZLEŞMEYE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER. Foursquare, tamamen kendi isteğine bağlı olarak, herhangi bir zamanda developer.foursquare.com adresinde bir bildiri yayınlayarak bu Sözleşmeyi ve/veya Foursquare Platform Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikleri gözden geçirmek ve onları takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Söz konusu değişiklikler ilk kez yayınlandıktan veya bildirildikten sonra yürürlüğe girer ve söz konusu herhangi bir bildirimi müteakip Lisans Sahibininin Foursquare Materyallerini kullanması bu Sözleşmenin değişik halinin şart ve koşullarını kabul etmesi anlamına gelir.

7. GARANTİ KOŞULLARI - FOURSQUARE MATERYALLERİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. İLGİLİ KANUNLARIN MECBUR TUTTUĞU HALLER DIŞINDA, FOURSQUARE VE SAĞLAYICILARININ HER BİRİ, BÜTÜN TİCARETE ELVERİŞLİLİK, DOĞRULUK, KULLANIM SONUÇLARI, GÜVENİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DE DÂHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA , FOURSQUARE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR VEYA HER TÜRLÜ AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ BÜTÜN GARANTİDEN FERAGAT ETMEKTEDİRLER. DAHASI, FOURSQUARE LİSANS SAHİBİNİN FOURSQUARE MATERYALLERİ KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI GARANTİSİNDEN DE FERAGAT ETMEKTEDİR.

8. DESTEK VE YÜKSELTMELER - Bu Sözleşme Lisans Sahibine, Lisans Sahibinin Foursquare ile ayrı düzenlemeler yapmadığı ve destek ile ilgili bütün ücretleri ödemediği sürece, Foursquare Materyalleri için herhangi bir destek hakkı vermemektedir. Foursquare tarafından sağlanacak olan söz konusu herhangi bir destek, ilgili destek sözleşmesinde değiştirilmiş haliyle bu Sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır.

9. SORUMLULUK SINIRLAMASI - BURADA BELİRTİLMİŞ HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN ESAS MAKSADINI VEYA BUNUN DIŞINDA KALAN MAKSATLARINI GERÇEKLEŞTİRİP GERÇEKLEŞTİRMEMİŞ OLMASINA BAKILMAKSIZIN VE FİZİKİ YARALANMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, HİÇBİR DURUM ALTINDA FOURSQUARE VEYA ONUN SAĞLAYICILARI; LİSANS SAHİBİNE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI, HİÇBİR HAKSIZ MUAMELE, SÖZLEŞME, İHMAL, KATİ SORUMLULUK YA DA DİĞER YASAL VEYA EŞİTLİK TEORİSİ ALTINDA FOURSQUARE MALZEMELERİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN; (A) FOURSQUARE MATERYALLERİNİN KULLANILMASI VEYA KULLANILMAMASINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ÇIKAR KAYBI, VERİ KAYBI YA DA HASARI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA BOZULMASI, İŞ KESİLMESİ YA DA DİĞER ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ VEYA BAĞLI ZARARLARDAN ÖTÜRÜ VEYA (B) TOPLAM OLARAK BEŞ YÜZ DOLARI (500.00$) GEÇEN HERHANGİ BİR ZARARDAN, FOURSQUARE'E BU TÜR KAYIP VEYA ZARARLARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİ OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ VE BU TÜR ZARAR VEYA KAYIPLARIN ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN SORUMLU OLMAZ. BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA ONUNLA İLİŞKİLİ OLAN HER TÜRLÜ HAK TALEBİ, BU HAK TALEBİNE MEYDAN VEREN OLAYIN MEYDANA GELİŞİNDEN İTİBAREN BİR (1) YIL İÇERİSİNDE ORTAYA KOYULMALIDIR. BUNLARA EK OLARAK FOURSQUARE, FOURSQUARE SAĞLAYICILARININ HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUNU REDDEDER.

10. TAZMİNAT - Lisans Sahibi, Foursquare'in, Lisans Sahibinin Foursquare Materyallerinin herhangi bir kullanımı karşısında hiçbir şekilde sorumluluk sahibi olmadığını kabul eder. Lisans Sahibi, Foursquare'i, Foursquare Materyallerinin kullanımından doğan herhangi bir ve her türlü hak talebi, zarar, sorumluluk, masraf ve ücretlerinden (makul avukat ücretleri dahil olmak üzere) tazmin edecek ve masun tutacaktır.

10. SÜRE VE FESİH - Bu Sözleşme, bu Kısımda belirtilen şekilde feshedilene kadar devam eder. Taraflardan herhangi biri bu Sözleşmeyi dilediği zaman, dilediği sebeple veya sebepsiz olarak; Lisans Sahibinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumu dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere feshedebilir. Bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi, burada verilen lisansı da sona erdirir. Lisans Sahibi, herhangi bir nedenle bu Sözleşmenin feshedilmesi üzerine Foursquare Materyallerini kullanmayı kesecek, tüm bilgisayarlardan, sabit disklerden, ağlardan ve diğer depolama birimlerinden Foursquare Materyallerini (tüm kullanıcı verileri de dahil olmak üzere) kaldıracak ve Foursquare'e bu işlemlerin yapıldığını onaylayacaktır. Foursquare, yukarıda adı geçen işlemlerin yapıldığını doğrulamak amacıyla Lisans Sahibinin vasıtalarını denetleme ve gözlemleme hakkına sahiptir. 8. ila 13. Kısımlar ve ödemeye ilişkin tüm birikmiş haklar, bu Sözleşmenin feshedilmesi durumunda geçerli kalır.

12. İDARİ KULLANIM - Lisans sahibinin bir kurum, departman veya Birleşik Devletler Hükümeti'nin ("Hükümet") diğer bir birimi olması halinde Foursquare Materyallerinin kullanılması, çoğaltılması, açıklanması, üzerinde değişiklik yapılması veya aktarılması sivil temsilcilere uygulanan Federal Edinme Yönetmelikleri ile uyumlu ve askeri kurumlara uygulanan Savunma Federal Edinme Yönetmeliklerine uygun olarak sınırlandırılmıştır. Foursquare Materyalleri bir "ticari öge", "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari bilgisayar yazılımı belgeleri"dir. Bu hükümlere uygun olarak, Foursquare Materyallerinin Devlet tarafından kullanımı sadece bu Sözleşmenin şartlarına göre yönetilecektir.

13. İHRACAT KONTROLLERİ - Lisans Sahibi, Ticaret Bakanlığı'nın, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin ("OFAC"), diğer Amerika Birleşik Devletleri, yabancı temsilci veya yetkili kurumlarının tüm ithalat kanunu, kısıtlaması ve yönetmeliklerine uyar ve Lisans Sahibi bu tür kısıtlama, yasa veya yönetmelikleri ihlal edecek şekilde Foursquare Materyallerini ithal etmez veya ithal edilmesine veya tekrar ithaline izin vermez. Lisans Sahibi, Foursquare Materyallerini indirerek veya kullanarak yukarıda geçenleri kabul eder ve herhangi bir üzerinde sınırlama olan ülkenin vatandaşı veya sakini olmadığını veya bu tür bir ülkenin kontrolünde olmadığını ve bu tür bir ülkede ikamet etmediğini beyan ve garanti eder.

14. DİĞER - Foursquare Materyallerine ilişkin her iki tarafça imzalanmış olan bu Sözleşmede taraflar yazılı bir düzeltme yapmadıysa, bu Sözleşme ve Foursquare Platform Politikası, Lisans Sahibi ve Foursquare arasındaki, burada geçen konuya ilişkin tüm sözleşmeyi teşkil eder ve burada geçen konuya dair herhangi bir ve tüm yazılı veya sözlü anlaşmaları yürürlükten kaldırır. Bu Sözleşme ve burada belirtilen maddelerin yorumundan ve onlarla ilişkili doğabilecek her tür anlaşmazlık, iki New York sakini arasında akdedilen ve New York içerisindeki iki sakin tarafından yürütülen sözleşmelere New York yasaları uygulandığından dolayı ve Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Malların Satışı'na yönelik Anlaşmasına veya kanuni prensipler çakışmalarına referans gösterilmeden New York yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Foursquare tarafından aksi belirtilen sınırın dışında, bu Sözleşmeden veya ona ilişkin olarak doğan herhangi bir eylem veya dava New York Güney Bölgesi'nde bir federal mahkemeye veya New York Eyaleti, New York'da bir devlet mahkemesine taşınmalıdır ve her taraf da geri dönülemez biçimde bu tür herhangi bir mahkemenin yetki alanı ve mahkeme yerine bu tür herhangi bir işlem veya davayı kabul eder. Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hukuk davasından galip çıkan taraf, karşı tarafın masraflarını ve avukat masraflarını öder. Bu Sözleşme yalnızca, Foursquare tarafından hazırlanan bir yazı ile değiştirilebilir. Eğer bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir nedenle uygulanamaz bulunursa, söz konusu hüküm yalnızca, uygulanabilir olmasına yetecek ölçüde yeniden şekillendirilir. Bu Sözleşmenin Lisans Sahibi veya başkaları tarafından bir ihlaline karşın Foursquare'nin uygun hareket edememesi bir feragat oluşturmaz ve bu tür ihlal veya herhangi bir müteakip ihlale karşı Foursquare'in haklarını sınırlamaz. Bu Sözleşme, Lisans Sahibi'ne özeldir ve ne olursa olsun herhangi bir nedenle (yasa, şirket birleşmesi, yeniden organizasyon veya Lisans Sahibinin dâhil olduğu bir yetkinin değişimi veya yetki kazanılmasının bir sonucu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Foursquare'in yazılı izni olmadan atanamaz veya aktarılamaz ve yukarıda geçenleri ihlal eden herhangi bir eylem veya davranış geçersizdir ve etkisi yoktur. Foursquare açıkça bu Sözleşmeyi atama ve bu anlaşmanın hükümleri altındaki zorunlulukları devretme hakkını saklı tutar.